Tryggve Mettinger, Namnet och Närvaron (1987)

Namnet och Närvaron är en både vetenskaplig och pedagogisk framställning om vad GT säger om Gud. Illustrationer och faktarutor underlättar läsningen. Filologiska detaljresonemang samlas i finstilta partier, som man kan läsa eller hoppa över, alltefter ambitionsnivå. Framställningen är tillgänglig för var och en som vill ha besked om vad bibeltexterna faktiskt säger om tillvarons centrala fråga: frågan om Gud.

Boken är upplagd i en stor fil som kan ta någon minut att ladda ner. Den är inte uppdelad för att ni ska kunna göra sökningar i hela boken samtidigt. Dessutom finns en klickbar innehållsförteckning. Om den senare inte syns på en gång kan ni behöva välja "öppna pdf-verktyg" och sedan klicka bokmärken.

Boken 

Arkiv